Impresum - Niederösterreich-Werbung GmbH

Informácie o operátorovi

Osoba zodpovedná za obsah podľa § 55 ods. 2 RStV

Christoph Madl

Riešenie problémov

Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie online sporov na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Technológia

Outdooractive GmbH & Co. KG
Missener Straße 18, 87509 Immenstadt im Allgäu