Impresum - Niederösterreich-Werbung GmbH

Informacja dla operatora

Rozwiązanie sporów

Europejska Komisja dostarcza platformę online pozasądową do rozstrzygania sporów http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Technologia

Outdooractive GmbH
Missener Straße 18, 87509 Immenstadt im Allgäu