Jak funguje Plánovač tras?

Naplánuj si perfektní výlet pomocí pár kliknutí. Vyber si jakou aktivitu plánuješ a nastav si body na trase přímo v mapě. Nebo jednoduše zadej začátek a konec výletu a nech naše počítadlo najít optimální trasu!

Naplánuj si svůj výlet

Plánovač výletů najdeš v hlavním menu pod "plánovačem výletů".

Než začneš plánovat výlet, mělúa by sis vybrat aktivitu, kterou chceš dělat. To je důležité, protože automatické plánování přes síť tras vybírá trasy podle tvé aktivity a také je zahrnuje do výpočtu doby trvání.

Při plánování výletu existují tři možnosti:

 1. Zadej počáteční a koncový bod Výletu pod "Výlet" na levé straně mapy. Plánovač trasy nyní navrhne nejlepší trasu pro tebou vybranou aktivitu. Samozřejmě můžeš zadat nejen počáteční a koncový bod, ale také další mezicíle. Jednotlivé body můžeš smazat pomocí „X“ nebo změnit pořadí podržením tří pruhů vpravo.
 2. Kliknutím na mapu označ výchozí bod a průběh svého výletu. Pro úpravu trasy použij pravé tlačítko myši.
 3. Importuj soubor GPX pomocí tlačítka „Importovat GPX“. Trasa GPX se nyní zobrazuje v plánovači tras a máš možnost ji upravit.

Kliknutím na „Obrátit směr“ můžeš změnit směr výletu, kliknutím na „Obnovit“ své rozpracované plánování smažeš.


Jak funguje Plánovač tras v aplikaci?

Plánovač tras má stejný design na zařízeních iOS a Android.

K Plánovači tras se dostanete přes hlavní menu → „Plán“.

Chceš-li se dostat do plánovače trasy, přejdi nejprve na symbol mapy v hlavní nabídce. Buď můžeš začít ihned stisknutím a podržením mapy, nebo klepnutím na zelený symbol trasy v pravém horním rohu.

Stisknutím a podržením mapy můžeš nastavit jednotlivé trasové body. Případně můžeš zadat umístění nebo adresu v zobrazení seznamu pro trasové body. Zobrazení seznamu najdeš v pravém horním rohu mapy pod tlačítkem "A,B,C". Nastav odpovídající aktivitu pro tvoji trasu v nabídce vlevo dole pomocí rozbalovací šipky. Pomocí dvou šipek uprostřed nabídky můžeš vrátit zpět nebo opakovat poslední krok úprav.


Výškový profil a typy povrchů

Pod mapou uvidíš výškový profil a typy povrchů. Toto zobrazení můžeš zapnout či vypnout pomocí šipky úplně vpravo v šedém pruhu. Pokud se typy povrchů nezobrazují, ale jsou ti známy, můžeš je zadat ručně pomocí tlačítka „Upravit výlet“. Nejprve vyber požadovaný typ povrchu a poté si vyber část, kterou chceš změnit buď ve výškovém profilu, nebo v průběhu trasy. Nezapomeň si dané změny uložit!


Dobré vědět

 • Šedý pruh pod mapou zobrazuje délku, trvání, stoupání a klesání a také nejvyšší a nejnižší bod výletu.
 • Pomocí symbolu celé obrazovky (dvě šipky) v pravém horním rohu mapy přepni do zobrazení plánovače výletů na celou obrazovku pro ještě jasnější plánování
 • Přibliž mapu pomocí ikon „+“ a „-“ v pravém horním rohu mapy. Můžeš také použít kolečko myši nebo touchpad notebooku.
 • Posouvej mapu podržením levého tlačítka myši.
 • S volným vstupem můžeš ručně sledovat svůj výlet, například pokud ti směrování sítě neposkytlo správný výlet nebo pokud chceš upravit výlet. Tuto funkci můžeš aktivovat ve středu dole na mapě (symbol vodorovné podkovy).
 • Chceš-li dodatečně změnit průběh výletu, můžeš do výletu vložit mezilehlý bod pravým tlačítkem myši a libovolně jej posouvat. Kliknutím pravým tlačítkem myši můžeš body také přímo propojit nebo spojit volně vedené úseky výletu.
 • V seznamu map vpravo dole vyber preferovanou mapu a styl a zvol zobrazení sítí tras a dalších vrstev.
 • Pomocí dvou šipek "vpřed" a "zpět" můžeš vrátit zpět nebo obnovit svou poslední akci.
 • Pomocí zeleného tlačítka se třemi tečkami v pravé dolní části mapy zobrazíš různý obsah a doplňkové funkce, jako je „Moje mapa“, „BuddyBeacon“ nebo „AudioGuide“. Zde také můžete importovat soubory GPX.
 • Pomocí tlačítka „Více“ v pravé dolní části mapy můžeš zobrazit „Moje mapa“ a různý obsah nebo importovat svůj soubor GPX.
 • Pomocí ikony výběru (ve středu dole na mapě, malý čtvereček) můžeš vybrat několik bodů a poté je smazat nebo přesunout celý výběr. Zvol "Nový výběr" pro změnu výběru. Nástroj pro výběr zavři pomocí „X“ v pravém horním rohu nebo opětovným kliknutím na symbol.
 • Plánovač výletů funguje na mobilním webu i v aplikaci.
 • Jak v aplikaci, tak na webu si můžeš jednoduše naplánovat okružní výlet. Nastav si body výletu, které označují první část smyčky. Klikni na bod výletu, který představuje začátek tvé smyčky. Zvol "Route to here" a smyčka se vytvoří automaticky.

Uložit jako výlet nebo plán?

Po kliknutí na položku „Další“ můžeš pojmenovat plánovaný výlet, přidat k ní krátký popisek a nebo si aktivitu znovu zkontrolovat. Nyní máš možnost uložit výlet jako plán, nebo z něj vytvořit výlet. Při vytváření výletu k ní můžeš přidat další informace jako např. pokyny, podrobnosti a obrázky. Poté můžeš výlet publikovat a sdílet v komunitě s ostatními. Též můžeš výlet vytvořit z plánu později.

Hodnocení výletů

Pokud sis výlet uložil/a, můžeš k ní přidávat obrázky a další informace. 

 • V sekci "Média" můžeš přidávat fotografie a videa.
 • V části "Popis" zadej popis výletu, začátek a cíl. Kromě toho můžeš taky přidat své tipy, bezpečnostní pokyny, doporučené vybavení a další informace a odkazy.
 • V části „Podrobnosti“ přidej své autorské hodnocení, ohodnoť fyzickou náročnost výletu a turistické stupnice SAC a vyber nejlepší roční dobu na projití výletu. Pokud vypočítané hodnoty doby trvání výletu a výškového profilu neodpovídají realitě,můžeš je upravit na správné hodnoty. Díky tomu si poté budou moci ostatní výlet vyfiltrovat dle svých zvolených parametrů v přehledu výletů. 
 • V záložce „Přístupnost“ můžeš zvolit jestli a jak se lze na začátek výletu dostat veřejnou dopravou a jestli je případně možné u začátku výletu zaparkovat autem. 

Můžu Plánovač používat offline bez přístupu k internetu?

Výlety a mapy můžeš ukládat offline. Bohužel však v mapě uložené offline není možné plánovat výlet. Při plánování jsou potřeba data pro vytvoření výletů, která je třeba nahrávat z našeho systému a k tomu je zapotřebí internetové připojení.

Pokud chceš tedy výlet nějak upravit, nebo od začátku naplánovat, budeš potřebovat mobilní data nebo WLAN.


Doporučená četba